نقاشی با رنگهای اصلی و ثانویه

نقاشی با رنگهای اصلی و ثانویه را در این بخش خواهیم پرداخت

پس از اجرای تمرینات نقاشی با یک رنگ اصلی و هم چنین نقاشی با رنگ های اصلی

می پردازیم به تمریناتی که در این بخش به شما توضیح خواهیم داد

اگر رنگهای اصلی زرد ، قرمز و آبی را با نسبت مناسب دو به دو با هم ترکیب کنید، رنگهای ثانویه حاصل میشود.

زرد + قرمز = نارنجی

زرد به آبی= سبز

قرمز + آبی = بنفش

دقت در ترکیب نقاشی با رنگهای اصلی و برای ایجاد رنگهای ثانویه ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است

زیرا رنگها نباید طوری ترکیب شوند که به یکی از دو رنگ اصلی متمایل باشند

مثلا نارنجی نباید به قرمز و زرد متمایل شود به همین ترتیب رنگ سبز به یک اندازه باید به آبی و زرد متمایل باشد

و بنفش هم دقیقا میان قرمز و آبی قرار می گیرد

و پس از این ، می توان با ترکیب دو به دوی شش رنگ مجاور هم

در دایره رنگ ، رنگهای درجه سوم ( ثالثه ) را ایجاد کرد

این دسته رنگها نیز مانند رنگهای درجه دوم کاملا در وسط دو رنگ

که آن را تشکیل داده اند قرار می گیرد

نارنجی زرد = نارنجی + زرد = (قرمز + زرد) +زرد

قرمز نارنجی = نارنجی + قرمز = (زرد + قرمز) + قرمز

قرمز بنفش = بنفش + قرمز = (آبی + قرمز) + قرمز

بنفش آبی = بنفش + آبی = (قرمز + آبی) + آبی

سبز آبی = سبز + آبی = (زرد + آبی) + آبی

سبز زرد = سبز + زرد = (آبی + زرد) + زرد

نقاشی با رنگهای اصلی و ثانویه _ آموزشگاه نقاشی در شرق تهران

نقاشی با رنگهای اصلی و ثانویه _ آموزشگاه نقاشی در شرق تهران

 

 

 

حاکمیت رنگ های اصلی و ثانویه و درجه سوم

چنانچه در این رنگها ملاحظه می کنید حاکمیت یک رنگ اصلی در هریک از آنها محسوس می باشد

شدت رنگهای ثانویه ، به دلیل ترکیبی بودن آن ، از رنگ های اصلی کمتر است

و رنگهای ثالثه نیز از شدت کمتری نسبت به رنگهای ثانویه برخوردار هستند

به همین سبب می توان در آنها برای القای دوری و نزدیکی در ایجاد فضا استفاده نمود

برانت، در شکل زیر از رنگهای اصلی و ثانویه به خوبی استفاده کرده

و رنگها را به صورت تخت و دو بعدی، در سطوح کوچک و بزرگ تابلوی خویش قرار داده است

اثر وارن برانت _ آموزشگاه نقاشی در رسالت

اثر وارن برانت _ آموزشگاه نقاشی در رسالت

 

 

 

 

اهداف نقاشی از طبیعت بی جان با رنگهای اصلی و ثانویه

ایجاد ترکیب بندی متعادل از اشکال و احجام ساده به کمک خط و سطح

مقایسه ارزشهای متفاوت رنگهای اصلی و ثانویه در یک اثر

ایجاد تعادل و هماهنگی رنگی با استفاده از رنگهای اصلی و ثانویه

ایجاد فضای دور و نزدیک با استفاده از رنگهای اصلی و ثانویه

 

 

مطابق تمرین های گذشته ، پیش طرحی برای تمرین تهیه نمایید

برای رسیدن به نتیجه بهتر می توانید عناصر طبیعت بی جان خود را به گونه ای انتخاب کنید

که مدل نقاشی شما با رنگهای اصلی و ثانویه تشکیل شده باشد

 

 

اجرای کار با سطوح تفکیک شده به کمک رنگهای اصلی و ثانویه

در این تمرین ، رنگهای اصلی و ثانویه خود را براساس چرخ رنگ به مقدار لازم در ظروف کوچک آماده سازید

زیرا شناختن رنگهای اصلی و ثانویه و ثالثه ( دوازده رنگ چرخ رنگ ) برای هنرجویان ضروری می باشد

طرح خود را با دو رنگ اصلی و یک رنگ ثانویه مثل ( قرمز، آبی و سبز ) به کمک سطوح ساده شده ، رنگ آمیزی نمایید

در این تمرین، چگونگی به کار گیری رنگهای اصلی در کنار رنگهای ترکیبی را گام به گام پیش ببرید

بدین ترتیب، درک درست تری نسبت به چگونگی استفاده از رنگهای اصلی و ترکیبی در کنار یکدیگر را تجربه می کنید

و در هر مرحله نه تنها احساس های مختلف رنگی را ملاحظه می کنید

بلکه هماهنگی های مختلف رنگی را که با مضامین و روحیه شما نزدیکی بیشتری دارد شناخته  بر آن تسلط می یابید

در این جا با به کارگیری وسعت سطوح رنگی متفاوت می توانید

از تمرکز یک رنگ در قسمتی از کار جلوگیری کنید و به تعادل رنگی در کار دست یابید

و احساسهای متفاوتی را در بیننده اثر خود ایجاد کنید.

این تمرین را می توانید با دسته رنگهای اصلی و ثانویه دیگر و همین طور با رنگهای اصلی و ثانویه و ثالثه

در مراحل دیگر، هر بار تجربه کنید

تفکیک سطوح با قرمز آبی و سبز _ نقاشی با رنگهای اصلی و ثانویه

تفکیک سطوح با قرمز آبی و سبز _ نقاشی با رنگهای اصلی و ثانویه

 

 

 

تگ ها

آیا به اینها هم علاقه مند هستید ؟

0 دیدگاه در “نقاشی با رنگهای اصلی و ثانویه”

دیدگاهتان را بنویسید

Tehran

Fair
رطوبت 27
باد : 8.05 ک /ساعت
16 °C
12 19
24 Mar 2016
14 22
25 Mar 2016

نظر سنجی

سایت من چطوره ؟

نتایج

در حال بارگذاری ... در حال بارگذاری ...
Call Now Buttonتماس با ما